Praktische informatie

Hier vind je alles wat je moet weten over onze school. Van schooluren tot afwezigheden en ziekte, we hebben alles voor je op een rijtje gezet. Wij staan steeds klaar om jullie vragen te beantwoorden en jullie te helpen waar nodig. 

Tijd om te leren en te spelen

Voormiddag: van 08u35 tot 12u20
Namiddag: van 13u20 tot 15u00
Woensdag: van 08u35 tot 12u10 

Vanaf 08.20u is er toezicht op de speelplaats, na school is dit tot 15.15u.  Kinderen die voor deze tijd op school aankomen dienen naar de voorschoolse opvang te gaan.  Kinderen die om 15.15u nog niet opgehaald zijn worden ook naar de naschoolse opvang gebracht.

We willen graag alle ouders vragen om ervoor te zorgen dat hun kinderen op tijd op school zijn, zodat ze niets missen.   We gaan stipt om 08.35u van start.

 

 

Voor- en naschoolse opvang

Wij bieden voor- en naschoolse opvang aan in onze gezellige lokalen.

Opvang is mogelijk tussen de onderstaande tijden:

's morgens: 7u30 - 8u20
's avonds: 15u15 - 18u00
woensdag: 12u25 - 14u00

Andere opvanguren nodig?
Dat kan! Er is gemelde opvang mogelijk tussen de volgende uren:
's morgens: 7u00 - 8u20
's avonds: 15u15 - 18u00
's woensdag: 12u25 - 17u00

Gelieve hiervoor een mailtje te sturen naar binneke.rob@gmail.com.

 

Aanwezigheid op school

Gedurende het schooljaar willen we graag dat alle kinderen zo veel mogelijk aanwezig zijn op school, zelfs als ze niet leerplichtig zijn. Waarom? Omdat regelmatig naar school gaan cruciaal is voor de vooruitgang van je kind. We willen niet dat ze achterop raken of zich buitengesloten voelen van de groep.

Enkele jaren geleden is de leerplicht van 6 naar 5 jaar verlaagd. Vijfjarigen zijn dus ook leerplichtig. Zij moeten minimaal 290 halve lesdagen op school aanwezig zijn.

Het is belangrijk dat je kind voldoende aanwezig is. Als je kind op 6 jaar in het lager onderwijs wil instappen, gaat de school na of het in het jaar voordien minstens 290 halve dagen aanwezig was in de kleuterschool. Indien je kind niet voldoende aanwezig was, dan beslist de klassenraad of je kind mag instappen in het lager onderwijs of nog een jaar kleuteronderwijs moet volgen.

Bovendien worden de afwezigheidsgegevens van je kind doorgegeven aan de overheid. Als je kleuter niet genoeg dagen op school aanwezig is, kun je je groeipakket verliezen.

Als we vaststellen dat je kind regelmatig te laat komt of vaak afwezig is, dan gaan we samen kijken naar manieren om de betrokkenheid van je kind te vergroten. 

 

Ziekte en ongevallen op school: alles wat je moet weten (maar liever niet nodig hebt!)

Ziek zijn en naar school gaan, dat gaat niet altijd hand in hand. Hier lees je wat je moet weten over ziekte op school en wat er gebeurt als er een ongeval plaatsvindt.

We vragen om, als je kind ziek is, de school voor 9 uur te verwittigen, ongeacht of uw kind leerplichtig is of niet.  Dit kan bij voorkeur via mail op secretariaat@debolster.net en aan de klassenleerkracht voornaam.naam@debolster.net.  Telefonisch afmelden kan ook op 089/716463.  
 

Afwezigheidsattesten

Als je kleuter ziek is, hoef je geen doktersattest te voorzien.  De 5-jarige kleuters hebben wel een doktersattest nodig om gewettigd afwezig te zijn.

Bij het lager onderwijs volstaat een briefje van de ouders voor maximaal drie opeenvolgende schooldagen . Na vier briefjes heb je een doktersattest nodig. Als je kind langer dan drie dagen ziek is, heb je altijd een doktersattest nodig.

Consultaties (zoals een bezoek aan de tandarts, kinesist...), moeten zoveel mogelijk buiten de schooluren plaatsvinden. 

 

Medicatie op school

Heeft je kind tijdens de schooluren medicatie nodig? Dan kan de school hierop toezien via een aanvraagformulier dat jij en de behandelende arts ondertekenen. Andere medische handelingen worden niet uitgevoerd, maar we helpen je graag bij het vinden van verpleegkundige ondersteuning.

 

Ongeval

Bij een ongeval op school bieden we eerste hulp en contacteren we de ouders om het kind op te halen en eventueel naar de dokter te gaan. Als de ouders niet bereikbaar zijn, raadplegen we een dokter. We geven een verzekeringspapier mee dat door de arts wordt ingevuld en naar de verzekeraar wordt opgestuurd. Zo ben je gerust dat alles goed wordt afgehandeld.

 

Oudercomité

Het oudercomité is een dynamische groep ouders van kinderen van basisschool De Bolster. Wij willen ons als oudercomité vrijwillig inzetten om een brug te vormen tussen de twee werelden van onze kinderen: de school en het gezin. Dit vraagt overleg maar bovenal enthousiasme en inzet.

Zelf organiseren wij vele activiteiten en steken de handen uit de mouwen bij bepaalde schoolactiviteiten. Op die manier hopen we bij te dragen aan een fijne sfeer en kunnen we de school financieel ondersteunen.

Zo hebben we afgelopen jaren met de opbrengst van o.a. de wafelactie en de lentewandeling een aantal mooie spullen kunnen aanschaffen. Zoals duikelrekken, t-shirts voor uitstappen, diverse spelmaterialen, boekjes...

Verder bieden we financiële ondersteuning aan bij activiteiten op school zoals de schoolreizen en het Sinterklaasfeest.

Heb je een vraag, bedenking, suggestie, goed idee? Spreek ons aan of stuur een mailtje naar:

oudercomite@debolster.net

Wil je actief lid worden of af en toe een helpende hand bieden? Laat het ons weten!

Wil je steunend lid worden? Dat kan door een zelfgekozen bijdrage te storten op rekeningnummer

BE20 9733 6662 3456 met als referentie: ‘bijdrage OC + naam en familienaam leerling’

Activiteiten:

  • Wafelverkoop
  • Pizza-actie
  • Schoolfeest
  • Buitenspeeldag
  • Lentewandeling

 

 

Hoofdluizen

Bij  het vaststellen van hoofdluizen thuis vragen wij om zo snel mogelijk de school te contacteren en uw kind te behandelen.

De kinderverzorgster komt in actie en controleert niet alleen de leerling, maar indien nodig de hele klas. Bij een ernstige besmetting worden ook broers en zussen van de leerling gecontroleerd. Als er levende luizen worden gevonden, worden de ouders op de hoogte gebracht om hun kind te komen ophalen. Na de behandeling thuis kan het kind meteen weer naar school.

Bij het vinden van neten, behandelen de ouders hun kind en verwijderen ze de dode neten. Ouders van kinderen met neten of luizen en ouders van kinderen in een klas waar neten of luizen zijn gevonden, krijgen beiden een brief mee naar huis. De kinderverzorgster houdt na de behandeling een nacontrole.

Maar we laten het niet bij reactief optreden! Preventief krijgen alle kinderen bij inschrijving een luizenzak van LiceSafe cadeau om hun jassen, mutsen en sjaals in op te bergen. We zijn erop gebrand om hoofdluizen geen enkele kans te geven!

Mocht je nog vragen hebben of inlichtingen willen, dan zijn de schoolverpleegkundige en de schoolarts er voor je. Tijdens kantooruren kun je hen bereiken op het nummer 089/77.97.30. We staan klaar om deze vervelende beestjes te verslaan!